PDF

Samtliga utbildningar i ;
• Hjärt- Lungräddning med AED Hjärtstartare
• Livräddande förstahjälpen till barn
• LABC

 

Kan fås i:

Repetitionsutbildning och Instruktörsutbildning