PDF
Våra barn är kanske det absolut viktigaste vi har och hur vi ska agera om något händer dem kan vara
avgörande för utgången av exempelvis en olycka. Den här utbildning är inte bara för föräldrar eller
andra närstående som kommer i kontakt med barn, utan även till personal i förskola och skola.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll:
Ni får lära er grunderna i hur man teoretiskt och praktiskt hjälper ett barn som
drabbats av medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp. Alla som genomgått
kursen får ett intyg att de genomgått utbildning i Livräddande första hjälpen till
barn i enlighet med Svenska Kardiologföreningens utbildningsplan.

Utdrag ur kursinnehållet:
• Anatomi
• Kontroll av vitala parametrar
• Mun till mun andning
• Luftvägsstopp
• HLR för barn
• Stabilt sidoläge
• Praktiska övningar

Utbildningsmål:
Deltagit och godkänd i samtliga delar i enlighet med Svenska
Kardiologföreningens riktlinjer.

Kurslängd:
4 timmar/grupp om 6-8 personer