PDF

Varje år drabbas cirka 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp i Sverige, det kan vara i hemmet, på väg till dagis, på jobbet, eller i motionsspåret. Många av dessa personer skulle kunna räddas till livet om människor i deras närhet kunde sätta in tidiga åtgärder i form av HLR. Hjärt- och Lungräddning är en livsuppehållande åtgärd som hjälper kroppen att syresätta vitala organ samt köper tid tills dess att mer kvalificerad hjälp anländer.

 

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll:

Ni får lära er grunderna i hur man teoretiskt och praktiskt hjälper personer som drabbats av medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp. Lära sig använda en hjärtstartare och defibrillera/ge en strömstöt i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp.  Alla som genomgått kursen får ett intyg att de genomgått utbildning i HLR i enlighet med Svenska Cardiologföreningens utbildningsplan.

 

Utdrag ur kursinnehållet:

  • Anatomi
  • Kontroll av vitala parametrar – livstecken
  • Larmrutiner
  • Mun till mun andning
  • Stabilt sidoläge
  • Hjärtkompressioner
  • Egen säkerhet
  • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren
  • Starta hjärtstartaren och följa enkla instruktioner
  • Praktiska övningar

 

Utbildningsmål:

Deltagit och godkänd i samtliga delar i enlighet med Svenska Kardiologföreningens

riktlinjer.

 

Kurslängd:

3 timmar/grupp om 4-10 personer