PDF

Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABC)

I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt

sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Kunskapen i denna utbildning kan vid allvarligare tillbud vara skillnaden

mellan liv och död.

 

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll:

Utbildningen ger en grundläggande kännedom om hur man agerar i akuta

sjukdoms olycksfalls situationer. Utbildningen är både teoretisk och

praktiskt för att deltagarna själva skall kunna känna sig säkra i stressade

situationer.

 

Utdrag ur kursinnehållet:

  • Livsfarligt Läge
  • Andning
  • Blödning
  • Cirkulation
  • Sjukdomsfall/Olycksfall
  • Larmrutiner
  • Praktiska övningar

 

Utbildningsmål:

Kursdeltagaren skall få en teoretiskt och praktiskt kunnande efter

utbildningen.

 

Kurslängd:

4 timmar/grupp om 4-10 personer