PDF

Första hjälpen (L-ABC)/Hjärt-lungräddning med AED Hjärtstartare 

I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt

sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Kunskapen i denna utbildning kan vid allvarligare tillbud vara skillnaden

mellan liv och död.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll

Utbildningen ger en grundläggande kännedom om hur man agerar i akuta

sjukdoms/olycksfalls situationer. Utbildningen är både teoretisk och

praktiskt för att deltagarna själva skall kunna känna sig säkra i stressade

situationer.

 

Utdrag ur kursinnehållet

  • L-ABC
  • Sjukdomsfall
  • Blödningar
  • Brännskador
  • Bröstsmärtor
  • Hjärt- och Lungräddning med AED Hjärtstartare

 

Utbildningsmål

Kursdeltagaren skall få en teoretiskt och praktiskt kunnande efter

utbildningen.

 

Kurslängd

4 timmar/grupp om 4-10 personer