Översikt Utbildningar

 

4 Timmar Första hjälpen (L-ABC)/Hjärt-lungräddning med AED Hjärtstartare

PDF

Första hjälpen (L-ABC)/Hjärt-lungräddning med AED Hjärtstartare 

I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt

sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Kunskapen i denna utbildning kan vid allvarligare tillbud vara skillnaden

mellan liv och död.

 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll

Utbildningen ger en grundläggande kännedom om hur man agerar i akuta

sjukdoms/olycksfalls situationer. Utbildningen är både teoretisk och

praktiskt för att deltagarna själva skall kunna känna sig säkra i stressade

situationer.

 

Utdrag ur kursinnehållet

 • L-ABC
 • Sjukdomsfall
 • Blödningar
 • Brännskador
 • Bröstsmärtor
 • Hjärt- och Lungräddning med AED Hjärtstartare

 

Utbildningsmål

Kursdeltagaren skall få en teoretiskt och praktiskt kunnande efter

utbildningen.

 

Kurslängd

4 timmar/grupp om 4-10 personer

8 timmar Första hjälpen (L-ABC)/Hjärt-lungräddning

PDF

I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt

sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Kunskapen i denna utbildning kan vid allvarligare tillbud vara skillnaden

mellan liv och död.

 

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll:

Utbildningen ger en grundläggande kännedom om hur man agerar i akuta

sjukdomsolycksfalls situationer. Utbildningen är både teoretisk och

praktiskt för att deltagarna själva skall kunna känna sig säkra i stressade

situationer.

 

Utdrag ur kursinnehållet:

 • Livsfarligt Läge
 • Andning
 • Blödning
 • Cirkulation
 • Sjukdomsfall
 • Olycksfall
 • Ögonskador
 • Larmrutiner
 • Praktiska övningar
 • Hjärt- och Lungräddning inkl luftvägsstopp samt AED-Hjärtstartare

 

Utbildningsmål:

Kursdeltagaren skall få en teoretiskt och praktiskt kunnande efter

utbildningen.

 

Kurslängd:

8 timmar/grupp om 4-10 personer

Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABC)

PDF

Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABC)

I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt

sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Kunskapen i denna utbildning kan vid allvarligare tillbud vara skillnaden

mellan liv och död.

 

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll:

Utbildningen ger en grundläggande kännedom om hur man agerar i akuta

sjukdoms olycksfalls situationer. Utbildningen är både teoretisk och

praktiskt för att deltagarna själva skall kunna känna sig säkra i stressade

situationer.

 

Utdrag ur kursinnehållet:

 • Livsfarligt Läge
 • Andning
 • Blödning
 • Cirkulation
 • Sjukdomsfall/Olycksfall
 • Larmrutiner
 • Praktiska övningar

 

Utbildningsmål:

Kursdeltagaren skall få en teoretiskt och praktiskt kunnande efter

utbildningen.

 

Kurslängd:

4 timmar/grupp om 4-10 personer

Heta Arbeten

PDF

hetaarbeten

Vid arbete med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Dessa arbeten, som benämns brandfarliga Heta Arbeten på tillfälliga arbetsplatser omfattas av särskilda försäkringsvillkor som innebär att de som arbetar eller beviljar tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som tagits fram

 

Målgrupp

Brandskyddsansvariga, svetsare och svetsvakter. De som beställer, utför och bevakar Heta Arbeten.

Syfte

Utbildningen ger eleverna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga Heta Arbeten. Utbildningen ger eleverna ett certifikat på fem år.

Ämnesområden

 • Definitioner, fast och tillfällig arbetsplats
 • Tillståndsansvarig
 • Förbudsområde
 • Brandfarliga varor
 • Entreprenadregler
 • Läggning av tätskikt, till exempel takarbeten.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.

Utbildningens längd


Minst 5 timmar med 7 lektioner x 40 min + raster

Hjärt- och Lungräddning inkl luftvägsstopp samt AED-Hjärtstartare

PDF

Varje år drabbas cirka 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp i Sverige, det kan vara i hemmet, på väg till dagis, på jobbet, eller i motionsspåret. Många av dessa personer skulle kunna räddas till livet om människor i deras närhet kunde sätta in tidiga åtgärder i form av HLR. Hjärt- och Lungräddning är en livsuppehållande åtgärd som hjälper kroppen att syresätta vitala organ samt köper tid tills dess att mer kvalificerad hjälp anländer.

 

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

 

Kursinnehåll:

Ni får lära er grunderna i hur man teoretiskt och praktiskt hjälper personer som drabbats av medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp. Lära sig använda en hjärtstartare och defibrillera/ge en strömstöt i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp.  Alla som genomgått kursen får ett intyg att de genomgått utbildning i HLR i enlighet med Svenska Cardiologföreningens utbildningsplan.

 

Utdrag ur kursinnehållet:

 • Anatomi
 • Kontroll av vitala parametrar – livstecken
 • Larmrutiner
 • Mun till mun andning
 • Stabilt sidoläge
 • Hjärtkompressioner
 • Egen säkerhet
 • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren
 • Starta hjärtstartaren och följa enkla instruktioner
 • Praktiska övningar

 

Utbildningsmål:

Deltagit och godkänd i samtliga delar i enlighet med Svenska Kardiologföreningens

riktlinjer.

 

Kurslängd:

3 timmar/grupp om 4-10 personer

Livräddande förstahjälpen till barn

PDF

Våra barn är kanske det absolut viktigaste vi har och hur vi ska agera om något händer dem kan vara avgörande för utgången av exempelvis en olycka. Den här utbildning är inte bara för föräldrar eller andra närstående som kommer i kontakt med barn, utan även till personal i förskola och skola.

 

Förkunskaper:

Inga   förkunskaper   krävs.

 

Kursinnehåll:

Ni   får   lära   er   grunderna   i   hur   man   teoretiskt   och   praktiskt   hjälper   ett   barn   som

drabbats   av   medvetslöshet,   andningsstopp   och   hjärtstopp.   Alla   som   genomgått

kursen   får   ett   intyg   att   de   genomgått   utbildning   i   Livräddande   första   hjälpen   till

barn   i   enlighet   med   Svenska   Kardiologföreningens   utbildningsplan.

 

Utdrag   ur   kursinnehållet:

 • Anatomi
 • Kontroll   av   vitala   parametrar
 • Mun   till   mun   andning
 • Luftvägsstopp
 • HLR   för   barn
 • Stabilt   sidoläge
 • Praktiska   övningar

 

Utbildningsmål:

Deltagit   och   godkänd   i   samtliga   delar   i   enlighet   med   Svenska

Kardiologföreningens   riktlinjer.

 

Kurslängd:

4   timmar/grupp   om   6-8   personer

Repetions utbildning

PDF

Samtliga utbildningar i ;
• Hjärt- Lungräddning med AED Hjärtstartare
• Livräddande förstahjälpen till barn
• LABC

 

Kan fås i:

Repetitionsutbildning och Instruktörsutbildning