Immobilisering handlar om prevention – att förhindra ytterligare skada för trauma patienten på skadeplatsen eller under transport.