Heta Arbeten

PDF

Heta Arbeten

Vid arbete med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand. Dessa arbeten, som benämns brandfarliga Heta Arbeten på tillfälliga arbetsplatser omfattas av särskilda försäkringsvillkor som innebär att de som arbetar eller beviljar tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som tagits fram

 

Målgrupp

Brandskyddsansvariga, svetsare och svetsvakter. De som beställer, utför och bevakar Heta Arbeten.

Syfte

Utbildningen ger eleverna kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga Heta Arbeten. Utbildningen ger eleverna ett certifikat på fem år.

Ämnesområden

  • Definitioner, fast och tillfällig arbetsplats
  • Tillståndsansvarig
  • Förbudsområde
  • Brandfarliga varor
  • Entreprenadregler
  • Läggning av tätskikt, till exempel takarbeten.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.

Utbildningens längd


Minst 5 timmar med 7 lektioner x 40 min + raster