Varje år avlider ett stort antal personer i hjärtstopp. Lärdomar i Hjärt- lungräddning (HLR) kan hjälpa till att ett stort antal personer kan räddas till livet om det utförs i ett tidigt skede. Med relativt enkla medel kan man upprätthålla liv med hjälp av mun till mun-andning och hjärtkompressioner tills ytterligare hjälp finns att få. Chansen att överleva påverkas framför allt av hur snabbt olika livräddande åtgärder sätts in. Tidigt larm och tidig start av hjärt- och lungräddning är de första länkarna i ”Kedjan som räddar liv”.

 

Heta arbeten

Vid arbete med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller bearbetning med snabbgående verktyg finns alltid risk för att arbetet kan orsaka en brand.Gå till utbildning

HLR

Hjärt- och Lungräddning är en livsuppehållande åtgärd som hjälper kroppen att syresätta vitala organ samt köper tid tills dess att mer kvalificerad hjälp anländer.Gå till utbildning

Hjärtstartare

Vi erbjuder många sjukvårds produkter från flera olika tillverkare.Gå till produkter